Toolkit

De 8 lesplannen zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde ontwerp; leerlingen krijgen een authentieke uitdaging voorgeschoteld waaraan ze in teamverband gaan werken. Hierbij gebruiken ze verschillende wis-en rekenkundige vaardigheden en passen ze de Design Thinking methode toe om de uitdaging op te lossen.

Hieronder vind je een design thinking (DT) methodiek handleiding en een set DT uitdagingen, die gebaseerd zijn op het schoolcurriculum voor leerlingen in de leeftijd 10-14 jaar oud. Deze set kan tijdens de reguliere lessen gebruikt worden, die zowel met de toolkit als met andere lesonderdelen waarbij probleemoplossend leren centraal staat gebruikt kan worden.

We hebben ook een leeg formulier toegevoegd die je kunt downloaden en waarop je je eigen uitdaging kunt creëren, gebaseerd op de Added Value methodiek.