FAQ

 • Wat is het doel van ons materiaal?

  Wiskunde wordt vaak moeilijk, saai of nutteloos gevonden. Als een kinderen het idee opvatten dat ze geen aanleg voor wiskunde hebben, houden ze op met proberen het te begrijpen en rechtvaardigen het feit dat ze er niet goed in zijn met de opmerking dat je er in het dagelijks leven niets aan hebt.

  Het Europese Added Value project is erop gericht deze houding te veranderen.

 • Hoe is het materiaal tot stand gekomen?

  Experts uit Polen, Nederland, Spanje en Ierland hebben aan de totstandkoming van het materiaal gewerkt, na eerst onderzoek te hebben gedaan naar de behoeften en eisen van leerkrachten en leerlingen in Europa. Op basis hiervan zijn prototypes ontwikkeld die vervolgens getest zijn op scholen in de verschillende partnerlanden. In totaal hebben 260 scholen deelgenomen. Onze lessen zijn 438 keer met 5228 leerlingen uitgevoerd.

 • Wat zeggen de leerkrachten?

  99% van de deelnemende leerkrachten geven aan dat het materiaal motiverend is, creativiteit, samenwerkend leren  en verantwoordelijkheid bevordert en de leerlingen in de klas bij het leerproces betrekt. 96% van de leerkrachten geven aan dat ze ons materiaal in de toekomst gaan gebruiken

 • Op welke leeftijdsgroep richt ons materiaal zich?

  Ons materiaal is ontwikkeld voor studenten in de leeftijd 10-14. Onze testresultaten wijzen uit dat het materiaal het meest geschikt is voor leerlingen tussen 10-12 maar kan ook bij oudere leerlingen worden toegepast.

 • Design Thinking

  De taken die in het lesmateriaal zijn opgenomen zijn gebaseerd op de design thinking methode. Deze methode houdt in dat er oplossingen gecreëerd worden op basis van een uitgebreid doelgroeponderzoek

  Meer informatie over de DT methode vind je hier:

  • LINK 1
  • LINK 2