O partnerach

 • Program Wartość dodana jest wspólnym projektem czterech instytucji:

 • Fundacja Szkoła z Klasą (Polska)
  ― Fundacja edukacyjna, pracująca ze szkołami w całym kraju, specjalizująca się w metodologii design thinking i innowacyjnych metodach nauczania, lider projektu. Odpowiedzialna głównie za przygotowanie materiałów dla nauczycieli i testy w szkołach.

 • Universal Learning Systems (Irlandia)
  ― uznany ośrodek badawczy, który w projekcie odpowiadał za diagnozę potrzeb nauczycieli i ewaluację materiałów.

 • NHL Stenden (Holandia)
  ― uniwersytet kształcący m.in. przyszłych nauczycieli, specjalizujący się w pracy metodą design thinking, project i problem based learning. Wspólnie z liderem projektu odpowiadał za wypracowanie koncepcji materiałów dla nauczycieli.

 • Asociación Smilemundo (Hiszpania)

  - społecznie zaangażowana organizacja, odpowiedzialna w projekcie za stworzenie serii plakatów i oprawę graficzną wszystkich materiałów.